Tlumočení

Našim klientům nabízíme konsekutivní, simultánní a soudní tlumočení.

Jsme zde pro Vás, abychom Vám poradili, jaký typ tlumočení je podle aktuální situace nejvhodnější a jaké technické vybavení budete pro tyto účely potřebovat.

Konsekutivní tlumočení

Tento druh tlumočení se využívá obvykle při obchodních jednáních a při doprovodném tlumočení v mnoha dalších situacích.Typickým znakem tohoto tlumočení je střídání projevu řečníka a tlumočníka.

Simultánní tlumočení

Simultánní tlumočení se používá především při tlumočení na konferencích, při přímých televizních přenosech a při podobných akcích. Toto tlumočení se vyznačuje tím, že tlumočník tlumočí projev řečníka paralelně. Tento typ tlumočení vyžaduje použití konferenční (tlumočnické) techniky. Tlumočnickou technikou jsou myšleny například kabiny pro tlumočníky a sluchátka pro všechny účastníky.

Soudní tlumočení

Soudní tlumočení se používá v případech, které vyžadují užití soudního tlumočníka. Klasickým příkladem je tlumočení při soudních stáních, při podávání svědeckých výpovědí, při sňatcích,při skládání zkoušek a v dalších případech. Tlumočník pověřený k soudnímu tlumočení musí být zaregistrován v seznamu tlumočníků, který je vedený pod patronací Ministerstva spravedlnosti.

 

Rychlý kontakt: +420 225 000 799

 

Jako součást Tlumočení jsme pro Vás připravení zajistit: Překlady, Korektury a Grafické úpravy.


Naši partneři

FAQ

Za jak dlouho bude překlad hotový?

Termín vyhotovení záleží na rozsahu překládaného dokumentu. Standardní termín je 2000 slov za den (tj. asi 8 NS), spěšný termín 3000 slov za den (tj. asi 12 NS). U spěšného termínu počítáme příplatek 15 %. Pokud překlad potřebujete rychleji, neváhejte nás kontaktovat - na základě dohody je možné stanovit i dřívější termín vyhotovení (expresní příplatek je nejméně 25 %). Den dodání, víkendy a státní svátky se do termínu nezapočítávají.

Jak mám překlad objednat?

Nejjednodušší cesta je poslat soubor v elektronické podobě na náš email nebo objednat on-line přímo na našich stránkách. Dále je možné překlad poslat faxem, poštou, kurýrem, příp. donést osobně na naši pobočku v centru Prahy.

více