Tlumočení

Našim klientům nabízíme konsekutivní, simultánní a soudní tlumočení.

Jsme zde pro Vás, abychom Vám poradili, jaký typ tlumočení je podle aktuální situace nejvhodnější a jaké technické vybavení budete pro tyto účely potřebovat.

Konsekutivní tlumočení

Tento druh tlumočení se využívá obvykle při obchodních jednáních a při doprovodném tlumočení v mnoha dalších situacích.Typickým znakem tohoto tlumočení je střídání projevu řečníka a tlumočníka.

Simultánní tlumočení

Simultánní tlumočení se používá především při tlumočení na konferencích, při přímých televizních přenosech a při podobných akcích. Toto tlumočení se vyznačuje tím, že tlumočník tlumočí projev řečníka paralelně. Tento typ tlumočení vyžaduje použití konferenční (tlumočnické) techniky. Tlumočnickou technikou jsou myšleny například kabiny pro tlumočníky a sluchátka pro všechny účastníky.

Soudní tlumočení

Soudní tlumočení se používá v případech, které vyžadují užití soudního tlumočníka. Klasickým příkladem je tlumočení při soudních stáních, při podávání svědeckých výpovědí, při sňatcích,při skládání zkoušek a v dalších případech. Tlumočník pověřený k soudnímu tlumočení musí být zaregistrován v seznamu tlumočníků, který je vedený pod patronací Ministerstva spravedlnosti.

 

Rychlý kontakt: +420 225 000 799

 

Jako součást Tlumočení jsme pro Vás připravení zajistit: Překlady, Korektury a Grafické úpravy.


Naši partneři

FAQ

Jakým způsobem můžu překlad zaplatit?

Po vyhotovení překladu vystavíme fakturu, na jejímž základě provedete platbu na náš účet nebo je možné zaplatit hotově u nás v agentuře.

Jak zjistím cenu překladu?

Cenu překladu stanovíme předem na základě počtu slov zdrojového dokumentu. Pokud je dokument ve formátu, který nelze editovat, určíme cenu z počtu slov překladu + 10 %. V takovém případě můžeme pro vás cenu předem alespoň odhadnout.

více