Soudní překlady

Zajistíme soudně ověřený překlad (= úřední překlad / překlad s razítkem) i dodatečné soudní ověření překladu

 

U oficiálních dokumentů může být úřady, soudy či jinými institucemi požadován soudně ověřený překlad. Soudní překlady jsou nazývány také jako úřední překlady nebo překlady se soudním ověřením či překlady s kulatým razítkem.

 

Soudně ověřené překlady

Potřebujete soudně ověřený překlad? My ho pro vás zajistíme!

V případě soudně ověřeného překladu ručí překladatel za to, že překlad odpovídá originálnímu textu listiny. Soudně ověřený překlad vypadá tak, že poskytnutý originál či jeho notářsky ověřená kopie je svázán s vyhotoveným soudním překladem a nelze je od sebe jakkoliv oddělit. Originál je ve výsledné fázi spojen s překladem takzvanou pečetí a opatřen tlumočnickou doložkou, která je opatřena kulatým razítkem soudního překladatele. Soudně ověřené překlady vyhotovují soudní překladatelé jmenovaní příslušným krajským soudem.

 

Soudní překlady jsou nejčastěji vyžadovány u následujících dokumentů:

 • rodný, oddací a úmrtní list
 • žádosti o rozvod
 • smlouvy
 • závěti
 • diplomy a vysvědčení
 • potvrzení o příjmech
 • plné moci
 • soudní rozhodnutí / rozsudky
 • notářské zápisy
 • technické průkazy k vozidlům
 • výpisy z obchodního rejstříku
 • daňová přiznání
 • výpisy z rejstříku trestů
 • dokumenty potřebné při komunikaci se zahraničními úřady a institucemi
 • certifikáty
         

Originální dokumenty nebo úředně ověřené kopie nám můžete doručit e-mailem, fyzicky nebo poštou. Zajišťujeme též notářské ověření.  Vyhotovené soudní překlady Vám zašleme zpět na vaši adresu nebo si jej můžete vyzvednout osobně.

Dodatečné ověření překladu

Potřebujete překlad opatřit razítkem? Máte již vyhotovený překlad a zapomněli jste na soudní ověření? Můžeme vám jej dodatečně zajistit.

Provádíme dodatečné ověření již hotového překladu.

Dodatečné ověření překladu vyhotovují soudní překladatelé. Překladatel pečlivě pročte originální text i vámi dodaný překlad a zkontroluje, zda si texty přesně odpovídají. Pokud překlad neodpovídá originálnímu textu, udělá překladatel nutné opravy překladu. Nakonec originál s překladem sváže/sešije dohromady a opatří ho razítkem. Tím vznikne soudně ověřený překlad.

Rychlý kontakt: +420 225 000 799


Naši partneři

FAQ

Za jak dlouho bude překlad hotový?

Termín vyhotovení záleží na rozsahu překládaného dokumentu. Standardní termín je 2000 slov za den (tj. asi 8 NS), spěšný termín 3000 slov za den (tj. asi 12 NS). U spěšného termínu počítáme příplatek 15 %. Pokud překlad potřebujete rychleji, neváhejte nás kontaktovat - na základě dohody je možné stanovit i dřívější termín vyhotovení (expresní příplatek je nejméně 25 %). Den dodání, víkendy a státní svátky se do termínu nezapočítávají.

Jakým způsobem můžu překlad zaplatit?

Po vyhotovení překladu vystavíme fakturu, na jejímž základě provedete platbu na náš účet nebo je možné zaplatit hotově u nás v agentuře.

více