Soudně ověřené překlady

Soudní překlad je překlad doložený razítkem a podpisem překladatele, který byl soudem jmenován jako osoba oprávněná zajišťovat soudně ověřené překlady.

Překlady vyhotovené těmito překladateli se využívají  pro doklady předkládané státním institucím a úřadům jak v ČR, tak v zahraničí.

Nejčastější soudní překlady:

  • výpisy z OR, výpisy z RT, apostily, plné moci, stanovy, společenské smlouvy, notářské zápisy, účetní závěrky, znalecké posudky, soudní rozsudky,
  • diplomy, maturitní a jiná vysvědčení, potvrzení o studiu, rodné listy, oddací listy, závěti, úmrtní listy atd.

Tento typ překladů, u kterých je správnost vždy garantována překládajícím překladatelem, nabízíme za velmi výhodných cenových podmínek.

Didacticus třemi slovy: RYCHLOST, CENA, KVALITA.

Rychlý kontakt: +420 225 000 799


Naši partneři

FAQ

Jak mám překlad objednat?

Nejjednodušší cesta je poslat soubor v elektronické podobě na náš email nebo objednat on-line přímo na našich stránkách. Dále je možné překlad poslat faxem, poštou, kurýrem, příp. donést osobně na naši pobočku v centru Prahy.

Počítáte příplatky za odbornost?

Nikoli. Zajišťujeme překlady mnoha oborů od běžných až po vysoce specializované, a to bez jakýchkoli nároků na příplatek.

více