Soudně ověřené překlady

Soudní překlad je překlad doložený razítkem a podpisem překladatele, který byl soudem jmenován jako osoba oprávněná zajišťovat soudně ověřené překlady.

Překlady vyhotovené těmito překladateli se využívají  pro doklady předkládané státním institucím a úřadům jak v ČR, tak v zahraničí.

Nejčastější soudní překlady:

  • výpisy z OR, výpisy z RT, apostily, plné moci, stanovy, společenské smlouvy, notářské zápisy, účetní závěrky, znalecké posudky, soudní rozsudky,
  • diplomy, maturitní a jiná vysvědčení, potvrzení o studiu, rodné listy, oddací listy, závěti, úmrtní listy atd.

Tento typ překladů, u kterých je správnost vždy garantována překládajícím překladatelem, nabízíme za velmi výhodných cenových podmínek.

Didacticus třemi slovy: RYCHLOST, CENA, KVALITA.

Rychlý kontakt: +420 225 000 799


Naši partneři

FAQ

Jak zjistím cenu překladu?

Cenu překladu stanovíme předem na základě počtu slov zdrojového dokumentu. Pokud je dokument ve formátu, který nelze editovat, určíme cenu z počtu slov překladu + 10 %. V takovém případě můžeme pro vás cenu předem alespoň odhadnout.

Počítáte příplatky za odbornost?

Nikoli. Zajišťujeme překlady mnoha oborů od běžných až po vysoce specializované, a to bez jakýchkoli nároků na příplatek.

více