Právní překlady

Slovní on-line kalkulátor

 
Termínrequired
Souborrequired

Právními překlady se myslí překlady všech typů právních textů. Naše agentura garantuje maximální možnou přesnost a správnou právní terminologii, přičemž si neúčtuje žádné příplatky za odbornost. Právní překlady vyhotovují výhradně překladateléprávním povědomím, případně též právníci, kteří se zabývají překlady.

V oblasti práva zajišťujeme překlady pro: občanské právo, obchodní právo, trestní právo, konkurz a vyrovnání, ústavní právo, mezinárodní právo, právo EU a pro osobní dokumenty s připojením soudní doložky.

Rychlý kontakt: +420 225 000 799


Naši partneři

FAQ

Jakým způsobem můžu překlad zaplatit?

Po vyhotovení překladu vystavíme fakturu, na jejímž základě provedete platbu na náš účet nebo je možné zaplatit hotově u nás v agentuře.

Počítáte příplatky za odbornost?

Nikoli. Zajišťujeme překlady mnoha oborů od běžných až po vysoce specializované, a to bez jakýchkoli nároků na příplatek.

více