Korektury

K čemu se využívají korektury? Každý překlad, byť je přeložen sebelepším překladatelem, s pomocí CAT nástrojů a se znalostí dané oblasti, může mít určité nedostatky, týkající se např. stylistiky, překlepů případně drobných gramatických jevů.

Pro názorný příklad je možné uvést text který píše jedna osoba v jednom jazyce a druhá osoba, která může být požádána o pročtení textu, nalezne větné skladby, pasáže či slova, která by z jejího pohledu napsala lépe. Všichni tyto situace známe ze školních let, z pracovního prostředí a ze života obecně.

Stejně je to i s překlady a korekturami. Pokud je u překladu provedena korektura, osoba, která ji provádí, může nalézt drobné nesrovnalosti, které nemusí být na první pohled zřejmé. Z tohoto důvodu doporučujeme u textů určených pro tisk, u reprezentativních materiálů, u manuálů a u dalších důležitých dokladů provedení korektury.

Ceny za korektury jsou výrazně nižší než za překlady a u důležitých materiálů se určitě vyplatí.

Druhy korektur:

Jazyková korektura

Korektura je zaměřena na gramatickou a stylistickou stránku překladu. Korektor cílový text pročte a případné nedostatky opraví. Korektor nemusí ovládat zdrojový jazyk. Jazyková korektura se používá především u materiálů, které jsou určeny k veřejné prezentaci. Například texty na webové stránky, letáky, prospekty, katalogy, PR články, tiskové zprávy apod.

Srovnávací korektura

Korektor prochází oba dva texty a pečlivě porovnává, zda-li je překlad v pořádku nejen po stránce gramatické a stylistické, ale i významové. Pokud provádíme srovnávací korekturu na překladu, který jsme vyhotovili my, je sazba 50% sazby za překlad. Pokud provádíme srovnávací korekturu na překladu dodaném klientem, je sazba od 50% výše, dle náročnosti a množství provedených oprav. Pokud je překlad dobrý, účtujeme 50%. Pokud by se měla cena zvýšit nad 50%, budete o tom informováni včas a budete mít možnost rozhodnout, zda máme v korektuře za vyšší sazbu pokračovat. Srovnávací korektura se provádí zejména u materiálů, kde je důležitá věcná přesnost překladu. Jedná se například o důležité smlouvy, složité technické manuály a návody, popisy zařízení pro patentové řízení apod.

 Předtisková korektura

Text je zkorigován tak, aby byl připraven pro tisk. Předtisková korektura se zaměřuje výhradně na typografická specifika daného jazyka, nikoli na gramatiku, stylistiku nebo terminologickou správnost. Jedná se například o dělení slov, mezery, nevhodné rozdělování vět na řádcích, vynechaná slova, překlepy a další chyby, které mohou vzniknout při sazbě. Předtisková korektura je prováděna na finálním materiálu, který jde do tiskárny. Zpravidla se jedná o tiskové pdf. Opravy jsou do textu vkládány formou komentářů. Grafik pak tyto změny zapracuje a korektor znovu kontroluje, zda byly úpravy provedeny správně. Předtiskovou korekturu je potřeba provést vždy, když jde materiál do tisku. Většinou totiž grafik, který text sází, nehovoří daným jazykem a neovládá pravidla, kterými se má řídit při sazbě. Úkolem předtiskové korektury je odhalit chyby, které mohly při sazbě vzniknout.

 

Rychlý kontakt: +420 225 000 799

 

Jako součást Korektur jsme pro Vás připravení zajistit: Překlady, Tlumočení a Grafické úpravy.


Naši partneři

FAQ

Jak zjistím cenu překladu?

Cenu překladu stanovíme předem na základě počtu slov zdrojového dokumentu. Pokud je dokument ve formátu, který nelze editovat, určíme cenu z počtu slov překladu + 10 %. V takovém případě můžeme pro vás cenu předem alespoň odhadnout.

Jakým způsobem můžu překlad zaplatit?

Po vyhotovení překladu vystavíme fakturu, na jejímž základě provedete platbu na náš účet nebo je možné zaplatit hotově u nás v agentuře.

více