Ekonomické překlady

Slovní on-line kalkulátor

 
Termínrequired
Souborrequired

Ekonomické překlady a překladyoblasti účetnictví a financí patří obecně k nejběžnějším překladům. Přesto těmto překladům, které jsou pro nás rutinní záležitostí, věnujeme stejnou pozornost jako překladům z jiných oblastí. Mezi našimi překladateli jsou osoby s ekonomickým vzděláním, pohybující se ve výše uvedených segmentech trhu a s bohatými zkušenostmi.

Pro naše klienty zajišťujeme překlady výročních zpráv, tiskových zpráv, rozvah, účetních výkazů, auditů, norem, příruček, zákonů, smluv, diplomů, obchodní korespondence, firemních bulletinů a dalších dokladů.

Oslovte nás a získejte kvalitní překlady za příznivé ceny.

Rychlý kontakt: +420 225 000 799


Naši partneři

FAQ

Jak mám překlad objednat?

Nejjednodušší cesta je poslat soubor v elektronické podobě na náš email nebo objednat on-line přímo na našich stránkách. Dále je možné překlad poslat faxem, poštou, kurýrem, příp. donést osobně na naši pobočku v centru Prahy.

Počítáte příplatky za odbornost?

Nikoli. Zajišťujeme překlady mnoha oborů od běžných až po vysoce specializované, a to bez jakýchkoli nároků na příplatek.

více