Ekonomické překlady

Slovní on-line kalkulátor

 
Termínrequired
Souborrequired

Ekonomické překlady a překladyoblasti účetnictví a financí patří obecně k nejběžnějším překladům. Přesto těmto překladům, které jsou pro nás rutinní záležitostí, věnujeme stejnou pozornost jako překladům z jiných oblastí. Mezi našimi překladateli jsou osoby s ekonomickým vzděláním, pohybující se ve výše uvedených segmentech trhu a s bohatými zkušenostmi.

Pro naše klienty zajišťujeme překlady výročních zpráv, tiskových zpráv, rozvah, účetních výkazů, auditů, norem, příruček, zákonů, smluv, diplomů, obchodní korespondence, firemních bulletinů a dalších dokladů.

Oslovte nás a získejte kvalitní překlady za příznivé ceny.

Rychlý kontakt: +420 225 000 799


Naši partneři

FAQ

Počítáte příplatky za odbornost?

Nikoli. Zajišťujeme překlady mnoha oborů od běžných až po vysoce specializované, a to bez jakýchkoli nároků na příplatek.

Jak zjistím cenu překladu?

Cenu překladu stanovíme předem na základě počtu slov zdrojového dokumentu. Pokud je dokument ve formátu, který nelze editovat, určíme cenu z počtu slov překladu + 10 %. V takovém případě můžeme pro vás cenu předem alespoň odhadnout.

více